Runefolket

Runefolket

gruppe

Grupperådsvalg

22. februar 2018 · Ikke kategoriseret · Skrevet af runefolket

Tak for et godt gruppemøde

Så er det nye grupperåd valgt

Vi havde indbudt til det årlige gruppemøde d.20/2 kl. 17.30-19, (spejderhusets generalforsamling). Formanden bød os velkommen og blev valgt  som dirigent og Jesper som referent. Derefter fulgte beretninger fra formanden, gruppelederen og lederne for enhederne, Familiespejder, Bæver, Ulve, Juniorspejder og Tropspejder. Sabine fortalte om den store spejderlejr i Sønderborg, SL2017. Hvor vi var 32 personer afsted. Søren gennem gik årsregnskabet, og det blev godkendt. 

Vi så dias til beretningen

Søren, Dennis og Jesper genopstillede ikke til grupperådet. Kæmpestort TAK for den tid i har givet os, uden jer ville vi ikke være, hvor vi er i dag. Lederne genvalgte Jennie som gruppeleder. Ulla Bank og Berit Nielsen bliver valgt ind i grupperådet. Jesper og Christinna bliver valgt som de nye revisorer. Stort varmt VELKOMMEN til dem.

Gennemgik planer og tanker bag en ny spejderhytte. Vi fik info om årets lejre: Minilejr for alle, Brownsea rejse for 6 Ildfluer (England), årtets sommerlejr for alle går til Naesbycentret.dk.

Det nye grupperåd konstituerer sig hurtigst muligt. Velkommen til Ulla Bank og Berit Nilsen, nyvalgte. Bliver i grupperådet: Anette Nørskov Nielsen, Flemming Kaa, Giza Blæsild, Jennie Ojczyk.

Formanden sagde tak for et godt møde.